novostavba obecního úřadu v hovorčovicích

DOSTAVBA K HISTORICKÉMU DOMU - PETŘÍKOV

 ANOTACE 

 

    Návrh má za cíl udržet a podpořit charakter venkovské architektury a zcelit identitu a jádra obce. Výrazivem a střídmostí reaguje na kostel a spolu s ním vytváří dvojici hlavních dominant, které organizují okolí. Před průčelím objektu vzniká potkávací prostor malého náměstí s parterem služeb. To je nárožím úřadu plynule uvedené do Staré návsi, jejíž charakter je klidnější, což ctí příslušná fasáda a je sem orientováno pouze okno kanceláře starosty. Objekt tvoří dvě jednoduché hmoty v průniku.

    Vnitřní dispozice sleduje přehlednost a přístupnost. Dopomáhá tomu prostor prosvětlené centrální chodby situované v místě překrytí dvou hlavních hmot. Objekt má tři NP a jedno PP. Pošta, policie a frekventované odbory sídlí v přízemí, sekretariát s ostatními odbory jsou ve 2. NP a skýtají výhled na kostel a náves. Obřadní síň se nachází v podkroví ve 3. NP, je přisvětlena oknem v jižním štítu a proskleným hřebenem. Ve východní části přízemí se nachází atrium pro pobyt zaměstnanců.