REKONSTRUKCE REKREAČNÍHO DOMĚ V PETŘÍKOVĚ

DOSTAVBA K HISTORICKÉMU DOMU - PETŘÍKOV

V obci Petříkov v jižních Čechách jsme navrhovali přístavbu k původnímu domu, který byl postaven ve 30. letech minulého století. Původní stavba svým tvarem napodobuje městské vily, ale svojí velikostí je drobnější a je postavena na venkově.  Dům má své architektonické hodnoty, a protože stojí hned vedle statku s barokní fasádou, musel působit ve své době jako něco velmi nového. Na toto jsme při návrhu přístavby mysleli a nebáli jsme se použít moderní formu i tvar. Na místě nové přístavby byly rozpadající se stodoly, které jsme po konzultaci se statikem museli strhnout. Stodoly byly dřevěné, jako každé takové hospodářské stavení v této obci. Z toho vyplývá i materiál přístavby.

PŘÍKLADOVÁ STUDIE 

Vždy se snažíme nad novým domem uvažovat koncepčně. Od základních věcí, jako je světová orientace, vymezení dobrých a špatných pohledů nebo vjemů, až po konstrukci. Celé naše přemýšlení se snažíme přehledně popsat klientovi v prezentaci.

Průlet dronem

1. etapa hotová

Podívejte se na celkový tvar domu. Na jedné straně klasický štít, který přechází do tvaru ploché střechy.