návrh knihovny v olomouci

rekostrukce vily v ústí nad labem

Knihovna + Kotelna + Kavárna + Komunita


   Hlavní idea je založena na prostorové inverzi. Centrální prostor kotelny je nahrazen centrickou hmotou jádra nové knihovny, která obsahuje veškeré provozy. Tím se utváří obchozí dispozice dynamizující život v objektu. Analogií jsou slupky cibule, kde každá vrstva tvoří funkční celek.

   Vnitřní jádro je myšlenkově ztvárněno jako kotel.

   Skleněné opláštění s profilovanými lamelami umožňuje průhledy ven a odlehčuje tak hlavní prostor, ale zároveň brání nadměrnému oslunění.

   Součástí objektu je samostatná kavárna, která slouží ke zatraktivnění místa.

   Funkce je ve venkovním prostoru posílena úpravami umožňujícími různě volnočasové aktivity.

HLEDÁNÍ FASÁDY 

Parametrické navrhování je velmi zajímávý nástroj pro navrhování staveb. Velmi dobře umí propojit design a funkci. V tomto případě jsme si hráli s lamelami, které budou plnit funkci slunolamů a zárověn dají domu hlavní design.

koncept řešení

KONCEPT ŘEŠENÍ

  • kotelna
  • odstrojení
  • doplenění
  • vložení
  • zasklení
  • zastínění