adaptace panelové ubytovny na domov pro seniory

adaptace panelové ubytovny na domov pro seniory

Rok:

2016

Místo:

Praha

Dokumentace:

STS,DUR, DSP, DPS

Náklady:

35 500 000 Kč

Autoři:

Ing. arch. Karel Hašek
​Ing. arch. Jiří Mošner

Adaptace panelákové ubytovny na domov pro seniory.
Starý vybydlený objekt jsme rozšířili o jedno křídlo. Jako spojovací prvek jsme použili dřevěný obklad, kterým jsme obložili spojovací krček obou částí a obložili balkóny. Tím jsme docílili sjednoceného designu.

co si vymyslíme, to si vyprojektujeme